Chat Zalo
Gọi : 0937 382 936
Hotline: 0937 382 936

Cây Dừa Xiêm

Liên hệ

Tên khác: Cây dừa

Tên khoa học: Cocos nucifera

Thuộc: họ Cau (Arecaceae)